Fizjoterapia dostępna dla dzieci w domowej opiece paliatywnej

 

Od 15.06.2017r. do 31.10.2017r. realizowany jest  program : "Fizjoterapia dostępna dla dzieci w domowej opiece paliatywnej". Strategicznym celem jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej rehabilitacji, umożliwiającej nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zwiększenia zakresu autonomii dla 13 dzieci z niepełnosprawnością w powiatach tczewskim, kościerskim, gdańskim, puckim, bytowskim, kartuskim, kwidzyńskim oraz starogardzkim. Realizacja tego celu zakłada przełamywanie barier komunikacyjnych, poznawczych i społecznych, będących głównie skutkiem zaburzenia funkcjonowania narządu ruchu, ograniczających samodzielność w codziennym funkcjonowaniu dzieci oraz podniesienie kompetencji rodziców i opiekunów we wspomaganiu rozwoju niepełnosprawnych. Program realizowany jest poprzez przeprowadzanie indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych średnio 1 zajęcia  tygodniowo , w domach pacjentów w ich naturalnym środowisku. Dzięki domowej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa towarzyszącym warunkom domowym pacjenci mają możliwość osiągnięcia najlepszych możliwych efektów oraz optymalnego poziomu samodzielności. Dzięki temu możliwy jest także proces  szkolenia rodziców, którzy po zakończeniu programu rozszerzą swoją wiedzę oraz zdobędą dodatkowe umiejętności właściwej pielęgnacji oraz samodzielnego stosowania mateod terapeutyczno-zabawowych w pracy z własnym dzieckiem.