Misja

  • Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się organizacją, którą tworzy zespół doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych osób.
  • Towarzyszymy dzieciom i ich bliskim.
  • Wytyczamy kierunki rozwoju kompleksowej opieki medycznej nad dziećmi w ostatniej fazie choroby oraz budujemy świadomość społeczną, propagując ideę wolontariatu.
  • Zapewniamy bezpieczeństwo i specjalistyczną opiekę medyczną w domu przez całą dobę, a także dzielimy się naszą wiedzą edukując i wspierając różne grupy wiekowe i zawodowe.
  • Docieramy do każdego zakątka województwa, za pomocą innowacyjnych metod wspieramy na odległość, dając szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym rodzinom dotkniętym chorobą dziecka.

 

Kierujemy się zasadą: Skoro nie możemy dołożyć dni do Ich życia,
dołóżmy życia do Ich dni!
 

O Fundacji

Fundacja Pomorze Dzieciom zapewnia śmiertelnie chorym dzieciom bezpieczny pobyt w rodzinnym domu w ostatnim okresie ich życia. 
  • zapewnienie 24-godziny na dobę opieki medycznej w ramach domowego hospicjum dla dzieci prowadzonego przez fundację.
  • udzielenie wsparcia psychologicznego i socjalnego całej rodzinie, którą staramy się wspierać również w czasie żałoby.
 

Nasi podopieczni przebywają w swoich domach razem ze swoimi bliskimi, a my do nich dojeżdżamy, pokonując często bardzo odległe trasy w promieniu ponad 100 km od Gdańska.
 
Oprócz wizyt pielęgniarskich i lekarskich dążymy do zapewnienia każdemu dziecku rehabilitacji domowej i wsparcia rodziny przez psychologa. Opieka hospicyjna jest dostępna 24 godziny na dobę przez cały rok.
Doświadczony zespół zapewnia domową opiekę hospicyjną o wysokim standardzie, tak by reszta życia dziecka była wolna od bólu i uciążliwych objawów postępującej choroby.
 
Aktualnie Fundacja może objąć opieką 20 małych podopiecznych.
Mając zespół, sprzęt, samochody z pełnym bakiem paliwa staramy się kolorować rzeczywistość.
Możemy sprawić, że dzieci wrócą do domu i zadbać o rodzinną atmosferę, pełną uśmiechu i ciepła.