Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasze potrzeby

 • zapewnienie rehabilitacji w warunkach domowych
 • utrzymanie profesjonalnego zespołu medycznego dostępnego 24 godziny na dobę
 • 7 dni w tygodniu
 • wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów fundacji

 

Jak możesz nam pomóc

 • stałe wsparcie finansowe
 • indywidualne dofinansowanie poszczególnych rodzin
 • wsparcie działań marketingowych i promocyjnych fundacji
 • pomoc mediów w promowaniu idei domowego hospicjum dla dzieci na terenie Pomorza
 • zaangażowanie w ramach wolontariatu
   

 

Jak możesz pomóc?
Payroll – pomoże dzieciom

 • Payroll – program składki pracowniczej - bardzo prosta i skuteczna forma stałego wspierania organizacji społecznych przez pracowników w porozumieniu i za zgodą pracodawcy.
 • W ramach programu Payroll pracownik w dobrowolnej deklaracji określa kwotę, którą co miesiąc pracodawca potrąca i przekazuje wybranej organizacji.
 • Każda złotówka, najdrobniejsza zadeklarowana kwota może stać się olbrzymim wsparciem.
 • Payroll może działać w każdej firmie i być jedną z form społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Pracownik jednorazowo składa pisemną deklarację i określa w niej kwotę, która co miesiąc będzie przekazywana na rzecz Fundacji Pomorze Dzieciom.
 • Księgowość firmy potrąca zadeklarowaną przez każdego pracownika kwotę z jego wynagrodzenia. Uzbieraną sumę przekazuje jako darowiznę celową na rzecz Fundacji Pomorze Dzieciom.
 • Pracownik w każdej chwili może zmienić decyzję, odwołać deklarację, zmienić deklarowaną kwotę.

 

Payroll - korzyści

 • Bezcenna satysfakcja z udziału w pomocy niesionej dla śmiertelnie chorych dzieci.
 • Dzięki zaangażowaniu Pracowników i Firmy możliwa jest lepsza integracja, wspólne kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej. Udział w programie jest formą wolontariatu pracowniczego.
 • Pracownik, który włączy się w akcję może od podstawy opodatkowania odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
 • Pracodawca, który włączy się w akcję może od podstawy opodatkowania odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu